Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 29.05.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Zostały poruszone następujące kwestie:

  • Przebieg Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  • Wywiad udzielony dla Telewizji „ZEBRRA TV”.
  • Współpracy z Władzami Miasta Radomia i Regionu
  • Pozyskiwania nowych Członków Stowarzyszenia

W dalszej części spotkania ukonstytuowała się Rada Programowa na podstawie przyjętego Regulaminu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Władze Rady Programowej reprezentują,:

  • Przewodniczący
  • Zastępca Przewodniczącego
  • Sekretarz Rady Programowej

Protokoły oraz inne dokumenty z posiedzenia są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz na życzenie w formie elektronicznej.