NWZC – podsumowanie

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 grudnia 2019 zostały ustalone następujące zmiany:

  • Zmiany personalne w Zarządzie
  • Uzupełnienie liczby członków Rady Programowej
  • Zmiana Regulaminu w związku z powyższym punktem

W wyniku tych obrad Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany jest przez:
Hubert Kaczmarski – Prezes Zarządu
Marcin Kazimierczak – V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Pawlak – V-ce Prezes Zarządu
Małgorzata Standowicz – Skarbnik

Rada Programowa została liczebnie zmieniona z 7 do 10 członków, zgodnie ze zmianą w Regulaminie Stowarzyszenia.