Stowarzyszenie Radomianie Razem wspiera Radomskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

W związku z ogromnymi potrzebami podopiecznych Radomskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Zarząd Stowarzyszenia Radomianie Razem przychylając się do prośby Dyrekcji Schroniska udzielił mu wsparcia w postaci przekazania 140 kg suchej karmy dla psów. Karmę do Schroniska dostarczyli osobiście Prezes Zarządu Pan Hubert Kaczmarski oraz Honorowy Prezes Zarządu Pan Kazimierz Woźniak. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia Radomianie Razem w imieniu własnym oraz podopiecznych Schroniska zwraca się z prośbą do Mieszkańców naszego Miasta i regionu o wspieranie Radomskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt.