NWZC – podsumowanie

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 grudnia 2019 zostały ustalone następujące zmiany:

 • Zmiany personalne w Zarządzie
 • Uzupełnienie liczby członków Rady Programowej
 • Zmiana Regulaminu w związku z powyższym punktem

W wyniku tych obrad Zarząd Stowarzyszenia reprezentowany jest przez:
Hubert Kaczmarski – Prezes Zarządu
Marcin Kazimierczak – V-ce Prezes Zarządu
Andrzej Pawlak – V-ce Prezes Zarządu
Małgorzata Standowicz – Skarbnik

Rada Programowa została liczebnie zmieniona z 7 do 10 członków, zgodnie ze zmianą w Regulaminie Stowarzyszenia.

Finał akcji Mikołaj dla zwierząt 2019

Członkowie naszego stowarzyszenia w dniu 7 grudnia przekazali dary do radomskiego schroniska dla zwierząt. Była to już 4 edycja naszej akcji.
Władze stowarzyszenia przekazują serdeczne podziękowania spółdzielniom mieszkaniowym oraz indywidualnym darczyńcom. Dzięki Państwa zaangażowaniu zebrane zostało blisko pół tony produktów żywnościowych i materiałów. Już dziś zapraszamy do wsparcia naszej akcji w przyszłym roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 10.12.2019 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Spotykamy się o godzinie 17:00, w Kuźni Artystycznej, przy ulicy Daszyńskiego 5.

Po obradach Walnego Zebrania Członków odbędzie się uroczyste spotkanie Świąteczne z poczęstunkiem.

Szczegóły w załączonych plikach.

Mikołaj dla zwierząt 2019

Stowarzyszenie Radomianie Razem oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe po raz kolejny organizują charytatywną zbiórkę dla bezdomnych zwierząt z radomskiego schroniska.

Zima to szczególnie trudny czas dla ponad  600 bezdomnych zwierząt. Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej akcji.

Potrzebne są: sucha i mokra karma, konserwy, ryż, makaron, kasza jęczmienna, kołdry i  koce.

Artykułymożna zostawić w siedzibach Spółdzielni oznakowanych takim plakatem.

Zbiórka trwa do 6 grudnia br.!

W imieniu zwierzaków serdecznie dziękujemy za wszystkie przekazane artykuły!

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 29.05.2019 odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia. Zostały poruszone następujące kwestie:

 • Przebieg Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
 • Wywiad udzielony dla Telewizji „ZEBRRA TV”.
 • Współpracy z Władzami Miasta Radomia i Regionu
 • Pozyskiwania nowych Członków Stowarzyszenia

W dalszej części spotkania ukonstytuowała się Rada Programowa na podstawie przyjętego Regulaminu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Władze Rady Programowej reprezentują,:

 • Przewodniczący
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Sekretarz Rady Programowej

Protokoły oraz inne dokumenty z posiedzenia są do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz na życzenie w formie elektronicznej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zarząd Stowarzyszenia Radomianie Razem zwołuje na dzień 21.05.2019 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 17 w sali naprzeciwko restauracji Bolek i Lolek przy ulicy Struga 60.

Materiały na Walne Zebranie Członków są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia i Prezesa Zarządu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór komisji:
  1. Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej
  2. Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej o ważności Walnego Zebrania Członków.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu: dyskusja i podjęcie uchwały.
 7. Udzielenie Absolutorium Członkom Zarządu: dyskusja i podjęcie uchwały.
 8. Zatwierdzenie nowego Regulaminu Stowarzyszenia: dyskusja i podjęcie uchwały.
 9. Wybory do Rady Programowej:
  1. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów.
  2. Przeprowadzenie głosowania.
  3. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjno – Wyborczej z przeprowadzonych wyborów.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków: dyskusja, przyjęcie lub odrzucenie wniosków.
 11. Zamknięcie obrad.

Radomska Galeria Sportu

W hali sportowej przy ul. Struga powstanie Galeria Radomskiego Sportu. Organizatorzy, Stowarzyszenie Radomianie Razem oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu, zwracają się z prośbą o przekazywanie pamiątek związanych z radomskimi sportowcami.

Stowarzyszenie Radomianie Razem to inicjator utworzenia Galerii Radomskiego Sportu, która ma się mieścić w nowo budowanej hali sportowej przy ul. Struga. Zgodnie z założeniami organizatorów głównym celem Galerii ma być upamiętnienie i przybliżenie dokonań radomskich sportowców – zarówno tych mniej znanych, jak i tych, którzy odnosili krajowe i międzynarodowe sukcesy.

Ruszyła akcja gromadzenia pamiątek. Do tej pory udało się zebrać m.in.  pamiątki związane z Kazimierzem Paździorem – mistrzem olimpijskim w boksie oraz z radomskim klubem piłki nożnej Radomiakiem Radom. Do czasu oficjalnego otwarcia Galerii, w MOSiR-ze utworzono Izbę Pamięci Kazimierza Paździora, w której można zobaczyć pamiątki związane z bokserem.

Zwracamy się z apelem o przekazywanie pamiątek, które znajdą w Galerii godne miejsce. Czekamy nie tylko na zdjęcia, stroje i trofea zawodników, ale też na wszystko to, co będzie przypominało o sukcesach radomskich sportowców.

Pamiątki można przekazywać do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza 9 codziennie w godzinach 7.30 – 15.30. Jeżeli ktoś chciałby przyjść po południu, prosimy o kontakt telefoniczny 48 385-10-01. 
Zapraszamy także na fanpage Stowarzyszenia Radomianie Razem, gdzie można śledzić zbiórkę pamiątek: https://pl-pl.facebook.com/radomianierazem/