O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Radomianie Razem – od lat na pierwszej linii

Radomianie Razem to ugrupowanie bezpartyjne, które od 2002 roku ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta. Był czas, że Stowarzyszenie dominowało w radomskim samorządzie, miało swojego prezydenta i wiceprezydentów. Był to dobry czas dla miasta. Do tej pory Radomianie Razem mają stałych przedstawicieli w Radzie Miasta, komentują bieżące sprawy miasta w mediach, są proszeni o komentarze eksperckie. Czym zajmują się Radomianie Razem Radomianie Razem to prężnie działająca organizacja. Działa na rzecz dobra mieszkańców Radomia i przyszłości miasta. Jej przedstawiciele zasiadają w Radzie Miasta. Poza tym jej członkowie aktywnie wspierają różne akcje pomocy. Często także samodzielnie je organizują. Radomianie Razem organizują m.in. świąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących i zbiórki odzieży dla dzieci z Ukrainy. Nie zapominają także o czworonogach – zimowa zbiórka potrzebnych artykułów dla zwierząt z radomskiego schroniska to już coroczna tradycja. Stowarzyszenie niemal od początku jego powstania pomaga w działalności Uniwersytetu III wieku przy radomskiej Resursie. Czynnie włącza się także do promocji Hospicjum im. Ojca Pio. Aby pokazać, w jak różnorodne akcje zaangażowani są Radomianie Razem, wystarczy wspomnieć o współorganizowanych przez nich Mistrzostwach Pojazdów Zabytkowych. Była to jedyna okazja, aby obejrzeć pojazdy z XX wieku podczas pokazu w centrum miasta, a także poruszające się po jego ulicach. Impreza była otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział wziął w niej także prezydent miasta.

Reprezentanci stowarzyszenia

Członkowie RR to osoby działające dobrowolnie i charytatywnie na rzecz miasta, nie związane z żadnym ugrupowaniem politycznym. Jej prezes – Kazimierz Woźniak – to osoba rozpoznawalna i ciesząca się szacunkiem Radomian. To już jego piąta kadencja jako radnego w Radzie Miasta. Kazimierz Woźniak od 1990 roku jest także prezesem znanej radomskiej spółdzielni mieszkaniowej Łucznik. Wiceprezesami stowarzyszenia są Jacek Szlegier, który odpowiada za wizerunek stowarzyszenia i kontakty z mediami, a także Hubert Kaczmarski, która czuwa nad sprawami organizacyjnymi stowarzyszenia. Obaj związani są z Radomiem od urodzenia, dlatego dobrze znają problemy miasta i jego mieszkańców. Swoją wiedzę i doświadczenie starają się wykorzystać jak najlepiej, aby zmieniać codzienność Radomia na lepsze. Wśród osób zaangażowanych w życie stowarzyszenia jest także Mariusz Fogiel – właściciel działającej od lat wielopokoleniowej radomskiej piekarni. Należy też wspomnieć o Małgorzacie Standowicz i Januszu Rogali, którzy aktywnie uczestniczą w życiu stowarzyszenia oraz wpierają wszystkie organizowane akcje. Stowarzyszenie Radomianie Razem zrzesza przedstawicieli różnych profesji. Są wśród nich m.in. przedsiębiorcy, urzędnicy, nauczyciele. Wszyscy bardzo mocno związani są z Radomiem. W stowarzyszeniu są osoby w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. Łączy ich jedno – przywiązanie do miasta i troska o jego przyszłość.