O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Radomianie Razem – od lat na pierwszej linii

Radomianie Razem to ugrupowanie bezpartyjne, które od 2002 roku ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta. Był czas, że Stowarzyszenie dominowało w radomskim samorządzie, miało swojego prezydenta i wiceprezydentów. Był to dobry czas dla miasta. Do tej pory Radomianie Razem mają stałych przedstawicieli w Radzie Miasta, komentują bieżące sprawy miasta w mediach, są proszeni o komentarze eksperckie. Czym zajmują się Radomianie Razem Radomianie Razem to prężnie działająca organizacja. Działa na rzecz dobra mieszkańców Radomia i przyszłości miasta. Jej przedstawiciele zasiadają w Radzie Miasta. Poza tym jej członkowie aktywnie wspierają różne akcje pomocy. Często także samodzielnie je organizują. Radomianie Razem organizują m.in. świąteczne zbiórki żywności dla potrzebujących i zbiórki odzieży dla dzieci z Ukrainy. Nie zapominają także o czworonogach – zimowa zbiórka potrzebnych artykułów dla zwierząt z radomskiego schroniska to już coroczna tradycja. Stowarzyszenie niemal od początku jego powstania pomaga w działalności Uniwersytetu III wieku przy radomskiej Resursie. Czynnie włącza się także do promocji Hospicjum im. Ojca Pio. Aby pokazać, w jak różnorodne akcje zaangażowani są Radomianie Razem, wystarczy wspomnieć o współorganizowanych przez nich Mistrzostwach Pojazdów Zabytkowych. Była to jedyna okazja, aby obejrzeć pojazdy z XX wieku podczas pokazu w centrum miasta, a także poruszające się po jego ulicach. Impreza była otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udział wziął w niej także prezydent miasta.

Reprezentanci stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia Radomianie Razem to osoby działające
dobrowolnie i charytatywnie na rzecz miasta, nie związane z żadnym
ugrupowaniem politycznym. Jego Honorowym prezesem oraz
Przewodniczącym Rady Programowej jest Pan Kazimierz Woźniak
jest on osobą rozpoznawalną i cieszącą się szacunkiem Radomian.
Jako radny w Radzie Miasta służy jego mieszkańcom od kilku
kadencji. Kazimierz Woźniak od 1990 roku jest także prezesem
znanej radomskiej spółdzielni mieszkaniowej SBM „Łucznik”.
Prezesem stowarzyszenia jest Pan Hubert Kaczmarski, społecznik od
kilku lat związany ze spółdzielczością mieszkaniową. Wiceprezesami
stowarzyszenia są Marcin Kazimierczak, który odpowiada za
wizerunek stowarzyszenia i kontakty z mediami, a także Andrzej
Pawlak, który czuwa nad sprawami organizacyjnymi stowarzyszenia.
Obaj związani są z Radomiem od urodzenia, dlatego dobrze znają
problemy miasta i jego mieszkańców. Członkowie zarządu swoją
wiedzę i doświadczenie starają się wykorzystać jak najlepiej, aby
zmieniać codzienność Radomia na lepsze. Stowarzyszenie
Radomianie Razem zrzesza przedstawicieli różnych profesji, są wśród
nich m.in. przedsiębiorcy, urzędnicy czy też nauczyciele. Wszyscy
bardzo mocno związani są z naszym miastem. W stowarzyszeniu są
również osoby w różnym wieku oraz o różnych zainteresowaniach a
łączy ich jedno – przywiązanie do miasta i troska o jego przyszłość.